ชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่อิสระ

13889847661388985129l

ผู้ทีมีชีวิตผาสุข มีความเป็นปกติจะไม่ขึ้นกับเศรษฐานะ แต่จะขึ้นกับคอนฟิกกูเรชันของความคิดเชิงบวก สระน้ำเด็กขนาดใหญ่ ใครก็ตามที่มีคอนฟิกถูเรชันของความคิดเชิงบวก จะทำหน้าที่ได้ถูกต้องสมฐานะทุกอย่าง ขณะที่ทำหน้าที่เป็นลูกก็เป็นลูกที,ดี เป็นพ่อแม่ เป็นครูอาจารย์ เป็นข้าราชการ เป็นหัวหน้า เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ จะทำความถูกต้องให้กับชีวิต ด้งนั้น การดำเนินชีวิตจึงมีความผาสุขเป็นอานิสงส์แต่สำหรับคอนฟิกกูเรชันของความคิดเป็นลบนั้น ถ้าเกิดกับผู้ใดจะทำให้เรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องยาก จนถึงยากมาก จนถึงโกลาหล เช่นแค่พูดกันสองสามคำก็ทำให้เกิดความร้าวฉาน มิตรภาพแตกแยก แม้จะเป็นคนดูเคร่งครัดมีระเบียบวินัย แต่ก็ทำให้ระเบียบวินัยนั้นสร้างความทุกข์ ความเสื่อม แม้จนกระทั่งตนเอง จะทำ พูด คิดอะไร ก็ดูจะสร้างความเสื่อมให้ตนเอง เข้าห้องนํ้าก็ต้องทำความผิดพลาดอะไรสักอย่าง สระน้ำเป่าลมทรงสูง จะทำอะไร สระน้ำเป่าลมแบบไหนดี มันจะต้องเกินดีหรือดีน้อย แปลว่า ไม่มากเกินก็น้อยเกิน ขาดความพอดี จังหวะไม่พอดีจึงทำให้ความยุ่งยากเกิดชินแต่เพราะสังคมไทยตัดสินความเป็นผู้นำจากความคิดสร้างสรรค์มิไต้ตัดสินความเป็นผู้นำจากคนที่ไม่สร้างปัญหาในปกติชีวิต ผู้นำบางคนดูผิวเผินเป็นคนเก่ง ลูขั้นลึกกว่าจะเห็นว่าสร้างความเครียดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีแต่การสร้างภาพลักษณ์ และการปราศจากผลงานที่เป็นสันติภาพภายใน มีการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างสิ้นเปลืองบทความนี้ใคร่ขอเสนอให้ท่านอ่านอย่างวิเคราะห์ สาระที่เกี่ยวกับคอนฟิกกูเรชันของความคิดทั่งเชิงบวกและเชิงลบ สระน้ำยาง ซึ่งเป็นการพลิกความคิดด้วยความดำริชอบและการดำริไม่ชอบเท่านั้นเอ ลักษณะของคอบพิ/กกู|รชันขอจความคิดมนุษย์ต้องใช้จิตตลังขารอยู่ตลอดเวลา จิตตสังขารนี้อาจเป็นสติโดยคำจำกัดความก็ได้ แต่ถ้าสติพาปัญญามาถูกจังหวะ ก็จะต้องเป็นคอนฟิกถูเรชันของความคิดเป็นบวก ผลลัพธ์จึงจะถูกต้อง แต่ถ้าระลึกแล้วมิไต้นำปัญญามาถูกจังหวะ ก็จะเป็นคอนฟิกกูเรชันทางลบ ผลลัพธ์จึงไม่ถูกต้อง เสมือนแม่กุญแจและลูกกุญแจที่ไขไม่ไต้เพราะเหลื่อมกุญแจไม่ลงรอยกันสนิท

สระน้ำเป่าลมสำเร็จรูป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s